SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 28. Petak, 9. rujna 2022.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

203.

Na temelju članka 76. stavka 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“ broj 158/03, 141/06, 38/09, 123/11, 56/16 i 98/19), čanka 48. stavka 1. točke 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine” broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 52. točke 19. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine' broj 23/09, 9/13, 25/13 – pročišćeni tekst, 5/18, 8/18– pročišćeni tekst, 2/20 i 4/21) i članka 25. stavka 1. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/14, 16/15, 3/16, 19/16 – pročišćeni tekst i 16/21), Župan Primorsko-goranske županije dana 29. kolovoza 2022. godine, donio je

O D L U K U

o razrješenju i imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Županijske lučke uprave Krk

Članak 1.

Marko Mataja Mafrici razrješuje se dužnosti predsjednika Upravnog vijeća Županijske lučke uprave Krk s danom 29. kolovoza 2022.

Marinko Žic razrješuje se dužnosti člana Upravnog vijeća Županijske lučke uprave Krk s danom 29. kolovoza 2022.

Franjo Volarić razrješuje se dužnosti člana Upravnog vijeća Županijske lučke uprave Krk s danom 29. kolovoza 2022.

Članak 2.

Nada Milošević imenuje se za predsjednicu Upravnog vijeća Županijske lučke uprave Krk počevši od 30. kolovoza 2022.

Vlado Šušak imenuje se za člana Upravnog vijeća Županijske lučke uprave Krk počevšio od 30. kolovoza 2022.

Miroslav Topić imenuje se za člana Upravnog vijeća Županijske lučke uprave Krk počevši od 30. kolovoza 2022.

Članak 3.

Novoimenovanoj predsjednici i članovima iz članka 2. ove Odluke mandat traje do isteka mandata razrješenog predsjednika i članova iz točke 1. ove Odluke.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 024-01/22-01/34

URBROJ: 2170-01-01/6-22-19

Rijeka, 29. kolovoza 2022.

Ž u p a n

Zlatko Komadina, dipl. ing., v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2235&mjesto=00001&odluka=203
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr