SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 22. Petak, 22. srpnja 2022.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

200.

Na temelju članka 121. stavka 2. u vezi s člankom 119. stavkom 1. podstavkom 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispravak, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12 - pročišćeni tekst, 94/13, 136/14-RUSRH, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20), članka 52. točke 19. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13-pročišćeni tekst, 5/18, 8/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 4/21) i članka 25. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/14,16/15, 3/16, 19/16 – pročišćeni tekst i 16/21), Župan Primorsko-goranske županije, dana 18. srpnja 2022. godine, donio je

O D L U K U

o razrješenju i imenovanju člana Domskog odbora

Učeničkoga doma Podmurvice, Rijeka

I.

Vladimir Predrag, predstavnik osnivača u Domskom odboru Učeničkoga doma Podmurvice, Rijeka razrješava se dužnosti člana Domskog odbora.

II.

Ivona Plenča, imenuje se na dužnost članice Domskog odbora Učeničkoga doma Podmurvice, Rijeka.

III.

Mandat novoimenovanoj članici Domskoga odbora iz točke II. ove Odluke traje do isteka mandata člana umjesto kojeg je imenovana.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 024-01/22-01/30

URBROJ: 2170-01-01/6-22-11

Rijeka, 18. srpnja 2022.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Ž u p a n

Zlatko Komadina, dipl. ing.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2229&mjesto=00001&odluka=200
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr