SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 22. Petak, 22. srpnja 2022.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

197.

Na temelju članka 9. stavka 2. Etičkog kodeksa nositelja političkih dužnosti u Primorsko-goranskoj županiji („Službene novine“ broj 4/19 i 36/20), članka 28. točke 17. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13-pročišćeni tekst, 5/18, 8/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 4/21) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 26/09, 16/13, 25/13-pročišćeni tekst i 4/21), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 11. sjednici održanoj 14. srpnja 2022. godine donijela je

O D L U K U

o imenovanju predsjednice Etičkog povjerenstva

Primorsko-goranske županije

I.

dr.sc. Sandra Debeljak imenuje se za predsjednicu Etičkog povjerenstva Primorsko-goranske županije (u daljnjem tekstu: Etičko povjerenstvo).

II.

Mandat predsjednice Etičkog povjerenstva traje do isteka mandata Županijske skupštine Primorsko-goranske županije saziva 2021.-2025.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“

KLASA: 024-04/22-01/5

UR.BROJ: 2170-01-01/5-22-22

Rijeka, 14. srpnja 2022.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Marko Boras Mandić

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2229&mjesto=00001&odluka=197
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr