SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 22. Petak, 22. srpnja 2022.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

193.

Na temelju članka 119. stavka 1. Zakona o sudovima („Narodne novine” broj 28/13, 33/15, 82/15, 82/16, 67/18, 126/19, 130/20, 21/22 i 60/22), članka 41. stavka 2. Zakona o sudovima za mladež („Narodne novine“ broj 84/11,143/12, 148/13, 56/15 i 126/19), članka 28. točke 17. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine” broj 23/09, 9/13, 25/13-pročišćeni tekst, 5/18, 8/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 4/21) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 26/09, 16/13, 25/13-pročišćeni tekst i 4/21), Županijska skupština Primorsko-goranske županije, na 11. sjednici održanoj 14. srpnja 2022. godine donijela je

O D L U K U

o imenovanju sudaca porotnika za mladež

Županijskog suda u Rijeci

Članak 1.

Za suce porotnike za mladež Općinskog suda u Rijeci imenuju se:

1. Borka Radović

2. Jasminka Mršić

3. Gea Bogdan

4. Nikolina Kovačić

5. Vedrana Domaćinović Pičuljan

6. Barbara Maras

7. Petar Miletić

8. Robert Vukušić

9. Manon Giron

10. Viviana Cesarec

11. Nino Sertić

12. Gordana Šimunković

13. Ivan Tarle

14. Kristiana Jardas

15. Dragica Vukušić

16. Ivo Žikić

17. Jasmina Antić

Članak 2.

Suci porotnici iz članka 1. ove Odluke imenuju se na četiri godine i istekom toga roka mogu biti ponovno imenovani.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 024-04/22-01/5

UR.BROJ: 2170-01-01/5-22-39

Rijeka, 14. srpnja 2022.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Marko Boras Mandić

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2229&mjesto=00001&odluka=193
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr