SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 22. Petak, 22. srpnja 2022.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

187.

Na temelju članka 16. stavka 2. Odluke o izvršavanju Proračuna Primorsko-goranske županije za 2022. godinu („Službene novine“ broj 32/21 i 14/22), članka 28. točke 22. Statuta Primorsko-goranske županije ("Službene novine" broj 23/09, 9/13, 25/13 – pročišćeni tekst, 5/18, 8/18 - pročišćeni tekst, 2/20 i 4/21) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko–goranske županije, („Službene novine“ broj 26/09, 16/13, 25/13 – pročišćeni tekst i 4/21), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 11. sjednici održanoj 14. srpnja 2022. godine donijela je

O D L U K U

o rasporedu financijskih sredstava INSULI - županijskoj specijalnoj bolnici za psihijatriju i rehabilitaciju, u sklopu programa 4208 „Investicije u zdravstvenu infrastrukturu“, A 420802 „Ulaganje i opremanje objekata“

Članak 1.

INSULI- županijskoj specijalnoj bolnici za psihijatriju i rehabilitaciju raspoređuju se financijska sredstva u iznosu 1.500.000,00 kn za izgradnju i rekonstrukciju vanjske vodovodne mreže unutar bolnice.

Članak 2.

Sredstva iz članka 1. ove Odluke osigurana su u Proračunu Primorsko-goranske županije za 2022. godinu, razdjel 4 Upravni odjel za zdravstvo, Glava 2 Županijske ustanove zdravstva, Program: 4208 Investicije u zdravstvenu infrastrukturu, A 420802 Ulaganje i opremanje objekata :

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 3.

Ovlašćuje se Župan Primorsko-goranske županije da zaključi ugovor sa INSULOM- županijskom specijalnom bolnicom za psihijatriju i rehabilitaciju o korištenju raspoređenih sredstava prema članku 1. ove Odluke.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 024-04/22-01/5

UR.BROJ: 2170-01-01/5-22-16

Rijeka, 14. srpnja 2022.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Marko Boras Mandić

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2229&mjesto=00001&odluka=187
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr