SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 22. Petak, 22. srpnja 2022.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

181.

Na temelju članka 48. stavka 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 – ispravak, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 65. stavka 4. i članka 28. točke 22. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13 - pročišćeni tekst, 5/18, 8/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 4/21) te članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 26/09, 16/13, 25/13 - pročišćeni tekst i 4/21), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 11. sjednici održanoj 14. srpnja 2022. godine donijela je

O D L U K U

o prijenosu vlasništva nad imovinom stečenom u okviru projekta Kulturno-turistička ruta „Putovima Frankopana“ s Primorsko-goranske županije na projektne partnere Biskupiju Krk, Općinu Čavle, Općinu Vinodolsku, Grad Bakar, Grad Čabar, Grad Kraljevicu i Grad Rijeku

Članak 1.

Primorsko-goranska županija prenosi vlasništvo nad imovinom stečenom u okviru projekta Kulturno-turistička ruta „Putovima Frankopana“ s Primorsko-goranske županije na projektne partnere, ukupne nabavne vrijednosti 13.534.124,07 kuna (s PDV), odnosno 11.057.751,73 kuna (s PDV) knjigovodstvene vrijednosti na dan 1.1.2022. godine, na sljedeći način:

1. Biskupiji Krk imovinu nabavne vrijednosti 356.803,64 kn, odnosno knjigovodstvene

vrijednosti 269.788,09 kn,

2. Općinu Čavle imovinu nabavne vrijednosti 1.292.043,74 kn, odnosno knjigovodstvene vrijednosti 1.075.698,18 kn,

3. Općini Vinodolskoj imovinu nabavne vrijednosti 236.556,26 kn, odnosno knjigovodstvene vrijednosti 166.155,68 kn,

4. Gradu Bakru imovinu nabavne vrijednosti 836.171,77 kn, odnosno knjigovodstvene vrijednosti 688.754,69 kn,

5. Gradu Čabru imovinu nabavne vrijednosti 932.120,53 kn, odnosno knjigovodstvene vrijednosti 750,583,99 kn,

6. Gradu Kraljevici imovinu nabavne vrijednosti 9.315.153,11 kn, odnosno knjigovodstvene 7.703.093,75 kn,

7. Gradu Rijeci imovinu nabavne vrijednosti 565.275,02 kn, odnosno knjigovodstvene vrijednosti 423.681,31 kn.

Popis opreme i radova sastavni je dio ove Odluke.

Članak 2.

Imovina iz članka 1. ove Odluke prenosi se bez naknade te uz prethodno dobivena odobrenja Posredničkog tijela razine 1 i Posredičnog tijela razine 2 s kojima je sklopljen Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava KK.06.1.1.01.0048 o provedbi projekta Kulturno-turistička ruta „Putovima Frankopana”.

Članak 3.

Ovlašćuje se Župan da zaključi ugovore o prijenosu vlasništva nad imovinom stečenom u provedbi projekta Kulturno-turistička ruta „Putovima Frankopana" s projektnim partnerima: Biskupija Krk, Općina Čavle, Općina Vinodolska, Grad Bakar, Grad Čabar, Grad Kraljevica i Grad Rijeka.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 024-04/22-01/5

UR.BROJ: 2170-01-01/5-22-10

Rijeka, 14. srpnja 2022.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Marko Boras Mandić

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2229&mjesto=00001&odluka=181
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr