SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 16. Utorak, 31. svibnja 2022.
GRAD NOVI VINODOLSKI

38.

Na temelju članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ( NN RH br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152,14), članka 103. Zakona o cestama (NN RH br. 84/11, 18/13, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19), članka 62. st.3. Zakona o komunalnom gospodarstvu (68/18, 110/18 i 32/20) te članka 43. Statuta Grada Novog Vinodolskog („Službene novine“ Primorsko-goranske županije broj 12/13, 18/14, 4/18, 5/20 i 5/21) Gradsko vijeće Grada Novog Vinodolskog, na 10. sjednici održanoj dana 24. svibnja 2022. godine, donosi sljedeću

ODLUKU

o ukidanju statusa općeg dobra u k.o. Novi

Članak 1.

Ukida se status općeg dobra na nekretnini u k.o. Novi Općinskog suda u Crikvenici, označenoj kao k.č.br. 5858/47, Dumboko, pašnjak, površine 2931 m2 , upisanoj u z.k.ul. 6079 kao opće dobro, koja sukladno Urbanističkom planu uređenja Novi Vinodolski ( Službene novine PGŽ broj 23/10, 36/10, 40/10, 19/13, 18/14, 21/16, 18/17, 19/18, 05/22) predstavlja dio prometne površine namijenjene cestovnom prometu.

Članak 2.

Ukida se status općeg dobra na nekretnini u k.o. Novi Općinskog suda u Crikvenici, označenoj kao k.č.br. 5858/357, Dumboko, pašnjak, površine 96 m2, upisanoj u zk.ul 6079, kao opće dobro, koja sukladno Urbanističkom planu uređenja naselja Novi Vinodolski ( Službene novine PGŽ broj 23/10, 36/10, 40/10, 19/13, 18/14, 21/16, 18/17, 19/18, 05/22) predstavlja dio javne zelene površine koja prema odredbama čl. 59. st.1 Zakona o komunalnom gospodarstvu ( NN RH br. 68/18,110/18,32/20) predstavlja komunalnu infrastrukturu koja je sukladno čl. 61. st 1. istog zakona definirana kao javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu odnosno suvlasništvu jedinice lokalne samouprave i/ili osobe koja obavlja komunalnu djelatnost

Članak 3.

Na temelju ove Odluke Općinski sud u Crikvenici, Zemljišnoknjižni odjel Novi Vinodolski, na nekretnini iz čl.1 ove Odluke izvršit će brisanje statusa općeg dobra i upisati pravo vlasništva na ime i u korist Grada Novi Vinodolski, a na nekretnini iz čl. 2 ove Odluke izvršit će brisanje statusa općeg dobra i upisati istu kao javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu Grada Novi Vinodolski.

Članak. 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama „ Primorsko-goranske županije.

 

KLASA: 350-05/22-01/4

URBROJ: 2170-11-01-22-2

Novi Vinodolski, 24. svibnja 2022. godine

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik Gradskog vijeća

Neven Pavelić

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2223&mjesto=51250&odluka=38
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr