SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 16. Utorak, 31. svibnja 2022.
GRAD NOVI VINODOLSKI

26.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine RH broj 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12. 19/13, 137/15, ¸123/17, 98/19 i 144/20) i članka 21. Statuta Grada Novog Vinodolskog (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 12/13, 18/14, 4/18, 5/20 i 5/21) Gradsko vijeće Grada Novog Vinodolskog na 10. sjednici održanoj dana 24. svibnja 2022. godine donijelo je sljedeće

R J E Š E N J E

o razrješenju i izboru predsjednika
Komisije za Statut i Poslovnik

I

Tena Peričić razrješuje se dužnosti predsjednice Komisije za Statut i Poslovnik.

II

U Komisiju za Statut i Poslovnik za predsjednika bira se Zoran Djak.

II

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a bit će objavljeno u «Službenim novinama» Primorsko-goranske županije.

KLASA: 021-05/21-50/6

URBROJ: 2170-11-01-22-7

Novi Vinodolski, dana 24. svibnja 2022. godine

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik Gradskog vijeća

Neven Pavelić

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2223&mjesto=51250&odluka=26
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr