SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 16. Utorak, 31. svibnja 2022.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

131.

Na temelju članka 173. stavka 4. Zakona o gospodarenju otpadom („„Narodne novine“ broj 84/21), članka 52. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13 – pročišćeni tekst, 5/18, 8/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 4/21) i članka 25. stavka 1. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/14, 16/15, 3/16 i 19/16 – pročišćeni tekst i 16/21), Župan Primorsko-goranske županije, dana 23. svibnja 2022. godine, donio je

Z a k lj u č a k

1. Prihvaća se Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske na području Primorsko-goranske županije za 2021. godinu.

(Izvješće o provedbi Plana je sastavni dio ovog Zaključka)

2. Ovaj Zaključak i Izvješće iz točke 1. objavit će se na mrežnim stranicama Primorsko-goranske županije i u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 024-01/22-01/21

URBROJ: 2170-01-01/6-22-25

Rijeka, 23. svibnja 2022.

Ž u p a n

Zlatko Komadina, dipl. ing.

Dostaviti:

1. Upravnom odjelu za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okolišan/r pročelnice izv.prof.dr.sc. Koraljke Vahtar Jurković

2. zamjenica Župana

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2223&mjesto=00001&odluka=131
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr