SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 10. Četvrtak, 7. travnja 2022.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

97.

Na temelju članka 48. stavka 1. točke 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 - pročišćeni tekst, 137/15 - ispravak, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 52. točke 19. i 23. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13 - pročišćeni tekst, 5/18, 8/18 - pročišćeni tekst, 2/20 i 4/21) i članka 25. stavka 1. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije ('Službene novine' broj 23/14, 16/15, 3/16, 19/16 - pročišćeni tekst i 16/21), Župan Primorsko-goranske županije, dana 4. travnja 2022. godine, donio je

O D L U K U

o prijedlogu razrješenja i izbora članova
Nadzornog odbora trgovačkog društva
Goranski sportski centar d.o.o.

I.

Predlaže se Skupštini društva Goranskog sportskog centra d.o.o. da se dužnosti članova Nadzornog odbora trgovačkog društva Goranski sportski centar d.o.o. kao predstavnici Primorsko-goranske županije razriješe Andrea Vukelić, Ivo Zrilića i Dejan Ljubiša.

II.

Predlaže se Skupštini Društva Goranski sportski centar d.o.o. da se na dužnost članova Nadzornog odbora Društva Goranski sportski centar d.o.o. kao predstavnici Primorsko-goranske županije izaberu Igor Pleše, Srđan Srdoč i Ivica Pilčić.

III.

Predloženim članovima Nadzornog odbora iz točke II. ove Odluke mandat traje do do 14. srpnja 2024. godine.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 024-01/22-01/14

URBROJ: 2170-01-01/6-22-22

Rijeka, 4. travnja 2022.

Ž u p a n

Zlatko Komadina, dipl. ing., v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2217&mjesto=00001&odluka=97
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr