SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 9. Četvrtak, 31. ožujka 2022.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

91.

Na temelju članka 232. stavka 6. i 7. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“ broj 100/18, 125/19, 133/20 i 147/20), članak 52. točka 23. Statuta Primorsko-goranske županije ('Službene novine' broj 23/09, 9/13, 25/13 – pročišćeni tekst, 5/18, 8/18 - pročišćeni tekst, 2/20 i 4/21) i članka 25. stavka 1. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije (“Službene novine“ broj 23/14, 16/15, 3/16, 19/16 - pročišćeni tekst i 16/21), Župan Primorsko-goranske županije, dana 21. ožujka 2022. godine, donio je

O D L U K U

o izmjeni i dopuni Odluke o podmirenju troškova
pokopa posmrtnih ostataka umrle osobe u slučaju nepreuzimanja tijela u roku od 48 sati od nastupa smrti

Članak 1.

U Odluci o podmirenju troškova pokopa posmrtnih ostataka umrle osobe u slučaju nepreuzimanja tijela u roku od 48 sati od nastupa smrti („Službene novine“ broj 29/19) dodaje se novi članak 6. koji glasi:

„Primorsko-goranska županija će od nasljednika umrle osobe zatražiti povrat sredstava isplaćenih za troškove pokopa, osim u slučaju ošasne imovine.“

Članak 2.

Dosadašnji članci 6. i 7. postaju članci 7. i 8.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 024-01/22-01/11

URBROJ: 2170-01-01/6-22-8

Rijeka, 21. ožujka 2022.

Ž u p a n

Zlatko Komadina, dipl. ing., v .r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2216&mjesto=00001&odluka=91
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr