SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 8. Utorak, 22. ožujka 2022.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

82.

Na temelju članka 38. stavka 2. Zakona o ustanovama (,,Narodne novine' broj 76/93,29/97,47/99,35/08 i 127/19), članka 26. stavka 3. Zakona o muzejima (,,Narodne novine' broj 61/18 i 98/19), članka 16. stavka 3. Statuta Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka (Broj: 1-09-02/21 od 12. travnja 2021. godine), članka 28. točke 17. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13 - pročišćeni tekst, 5/18, 8/18 - pročišćeni tekst, 2/20 i 4/21) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije („Službene novine” broj 26/09, 16/13, 25/13 - pročišćeni tekst i 4/21), Županijska skupština Primorsko-goranske županije je na 8. sjednici održanoj dana 17. ožujka 2022. godine, donijela

ODLUKU

o imenovanju ravnateljice Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka

I.

Nikolina Radić Štivić, dipl.ing.arh., imenuje se ravnateljicom Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka na vrijeme od četiri (4) godine.

II.

Mandat ravnateljice iz točke I. ove Odluke počinje 1. lipnja 2022. godíne.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom imenovanja, a objavit će se u “Službenim novinama Primorsko - goranske županije“.

KLASA: 024-04/22-01/2

UR.BROJ: 2170-01-01/5-22-52

Rijeka, 17. ožujka 2022.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Marko Boras Mandić, v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2215&mjesto=00001&odluka=82
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr