SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 8. Utorak, 22. ožujka 2022.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

73.

Na temelju točke VII. stavka 1. Odluke o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i troškova ogrjeva korisnicima koji se griju na drva u 2022. godini („Narodne novine“ broj 147/21), članka 7. stavka 2. Uredbe o načinu financiranja decentraliziranih funkcija te izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2022. godinu („Narodne novine“ broj 147/21), članka 28. točke 22. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13 – pročišćeni tekst, 5/18, 8/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 4/21) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 26/09, 16/13, 25/13 – pročišćeni tekst i 4/21), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 8. sjednici održanoj 17. ožujka 2022. godine donijela je

O D L U K U

o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb Primorsko-goranske županije u 2022. godini

I.

Odlukom Vlade RH o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i troškova ogrjeva korisnicima koji se griju na drva u 2022. godini („Narodne novine“ broj 147/21 – u daljnjem tekstu: Odluka Vlade RH) Primorsko-goranskoj županiji osigurana su sredstva za 2022. godinu u ukupnom iznosu od 5.058.433,00 kn.

Sukladno Odluci Vlade RH, kriterij za izdatke za troškove ogrjeva korisnicima koji se griju na drva u 2022. godini za područje Primorsko-goranske županije je 1.100 korisnika (prema broju korisnika planiranom u 2021. godini), a mjerilo za izračun iznosa naknade po pojedinom korisniku je 1.050,00 kn, što ukupno iznosi 1.155.000,00 kn (od ukupnog iznosa bilančnih prava iz stavka 1. ove točke).

Sukladno Odluci Vlade RH, a uzimajući u obzir kriterij (broj zaposlenih u centrima) i mjerilo za izračun (prosječni mjesečni iznos po radniku) sredstva za podmirenje materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb Primorsko-goranske županije utvrđuju se u ukupnom iznosu od 3.903.433,00 kn (od ukupnog iznosa bilančnih prava iz stavka 1. ove točke).

II.

Sukladno utvrđenon iznosu sredstava iz točke I. stavka 3. ove Odluke, te uz primjenu korektivnih kriterija iskazanih kroz objektivne potrebe centara za socijalnu skrb, sredstva namijenjena podmirenju materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb Primorsko-goranske županije raspoređuju se kako slijedi:

• Centar za socijalnu skrb Crikvenica 445.000,00 kn

• Centar za socijalnu skrb Cres-Lošinj 298.000,00 kn

• Centar za socijalnu skrb Krk 292.000,00 kn

• Centar za socijalnu skrb Opatija 490.000,00 kn

• Centar za socijalnu skrb Rijeka 2.378.433,00 kn

Sredstva iz stavka 1. ove točke doznačavat će se centrima za socijalnu skrb Primorsko-goranske županije sukladno ostvarenim materijalnim i financijskim rashodima, najviše do tri puta mjesečno.

Centri za socijalnu skrb dužni su dostavljati zahtjev za doznaku sredstava, na za to propisanim obrascima, sa specifikacijom računa.

III.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 024-04/22-01/2

UR.BROJ: 2170-01-01/5-22-34

Rijeka, 17. ožujka 2022.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Marko Boras Mandić, v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2215&mjesto=00001&odluka=73
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr