SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 7. Utorak, 15. ožujka 2022.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

61.

Na temelju članka 3. stavka 1. Odluke o dodjeli zahvalnica i priznanja („Službene novine“ broj 6/04 i KLASA: 022-04/09-07-28; URBROJ: 2170/1-05-01/6-09-4 od 14. prosinca 2009. godine), članka 11. stavka 4. Odluke o javnim priznanjima Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 36/14), članka 52. točke 15. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13 – pročišćeni tekst, 5/18, 8/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 4/21) i članka 25. stavka 1. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/14, 16/15, 3/16, 19/16 – pročišćeni tekst i 16/21), Župan Primorsko-goranske županije, dana 7. ožujka 2022. godine, donio je

O D L U K U

o dodjeli posebnog priznanja Primorsko-goranske županije Društvu „Naša djeca“ Opatija

I.

Dodjeljuje se posebno priznanje Društvu „Naša djeca“ Opatija povodom 70. godišnjice rada.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 024-01/22-01/9

URBROJ: 2170-01-01/6-22-11

Rijeka, 7. ožujka 2022.

Ž u p a n

Zlatko Komadina, dipl. ing.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2214&mjesto=00001&odluka=61
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr