SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 7. Utorak, 15. ožujka 2022.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

60.

Na temelju članka 27. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19), članka 91. stavka 4. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 136/14,152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20), članka 28. točke 22. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09,19/13, 25/13 – pročišćeni tekst, 5/18, 8/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 4/21) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 26/09, 16/13, 25/13 – pročišćeni tekst i 4/21), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 7. sjednici od 27. siječnja 2022. godine donijela je

O D L U K U

o promjeni naziva Strojarsko brodograđevne škole za industrijska i obrtnička zanimanja, Rijeka

Članak 1.

Strojarsko brodograđevna škola za industrijska i obrtnička zanimanja, Rijeka sa sjedištem u Rijeci, Jože Vlahovića 10, mijenja naziv u „Drvodjeljska i strojarska škola Rijeka“.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu po dobivanju suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja, nakon čega će se objaviti u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 024-04/22-01/1

UR.BROJ: 2170-01-01/5-22-66

Rijeka, 27. siječnja 2022.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština

Predsjednik
Marko Boras Mandić

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2214&mjesto=00001&odluka=60
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr