SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 5. Utorak, 22. veljače 2022.
GRAD NOVI VINODOLSKI

12.

Na temelju članka 37. Odluke o nerazvrstanim cestama ('Službene novine Primorsko-goranske županije' broj 13/14) i članka 21. Statuta Grada Novi Vinodolski (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 12/13, 18/14, 4/18, 5/20 i 5/21), gradonačelnik Grada Novi Vinodolski, dana 21. veljače 2022. godine, donosi

ODLUKU

o dopuni Odluke o visini naknade
za izvanrednu uporabu nerazvrstanih cesta

Članak 1.

U Odluci o visini naknade za izvanrednu uporabu nerazvrstanih cesta ('Službene novine Primorsko-goranske županije' broj 34/16 i 21/21) u članku 9., iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

„Ukoliko je investitor započeo sa prekopom nerazvrstane ceste bez odobrenja iz stavka 1. ovog članka, naknadno će mu se Rješenjem odrediti rok za završetak radova, te će se i u tom slučaju primjenjivati odredbe ove Odluke, koje se odnose na prekop nerazvrstanih cesta.“

Članak 2.

Ostale odredbe Odluke ostaju neizmijenjene.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave, a objavit će se u 'Službenim novinama Primorsko-goranske županije'.

KLASA: 363-01/21-01/24

URBROJ: 2170-11-04-22-6

Novi Vinodolski, 21. veljače 2022.

Gradonačelnik
Grada Novi Vinodolski

Tomislav Cvitković, univ. spec. oec., v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2212&mjesto=51250&odluka=12
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr