SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 2. Petak, 28. siječnja 2022.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

44.

Na temelju članka 28. stavka 1. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ broj 82/08, 125/11, 20/12, 138/12 i 69/17), članka 47. stavka 1. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13 – pročišćeni tekst, 5/18, 8/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 4/21) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 26/09, 16/13, 25/13 – pročišćeni tekst i 4/21), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 7. sjednici održanoj 27. siječnja 2022. godine donijela je

O D L U K U

o izmjeni Odluke o osnivanju
Županijskog povjerenstva za ravnopravnost spolova

Članak 1.

U članku 2. stavku 2. Odluke o osnivanju Županijskog povjerenstva za ravnopravnost spolova („Službene novine“ broj 17/07, 31/13 i 27/21) riječ: „jedan“ zamjenjuje se rječju: „dva“.

Stavak 3. briše se.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 024-04/22-01/1

UR.BROJ: 2170-01-01/5-22-57

Rijeka, 27. siječnja 2022.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Marko Boras Mandić, v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2209&mjesto=00001&odluka=44
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr