SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 2. Petak, 28. siječnja 2022.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

31.

Na temelju članka 15. stavka 1. Zakona o turističkoj pristojbi („Narodne novine“ broj 52/19, 32/20 i 42/20), članka 28. točke 22. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13-pročišćeni tekst, 5/18, 8/18- pročišćeni tekst, 2/20 i 4/21) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 26/09, 16/13, 25/13-pročišćeni tekst i 4/21), Županijska skupština Primorsko-goranske županije, uz prethodno mišljenje lokalne turističke zajednice, na 7. sjednici od 27. siječnja 2022. godine, donijela je

O D L U K U

o visini turističke pristojbe za 2023. godinu
za Grad Rab

I.

Ovom Odlukom utvrđuje se visina turističke pristojbe po osobi i noćenju za osobe koje koriste uslugu noćenja u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost, visina godišnjeg paušalnog iznosa turističke pristojbe za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu te visina godišnjeg paušalnog iznosa turističke pristojbe koju plaća vlasnik kuće, apartmana ili stana za odmor za sebe i članove uže obitelji za Grad Rab.

II.

Visina turističke pristojbe za osobe koje koriste uslugu noćenja u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost:

• Za noćenje u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost:

• za razdoblje od 01.04. do 30.09. iznosi 12,00 kn po osobi i noćenju

• za ostalo razdoblje iznosi 9,00 kn po osobi i noćenju

• Za noćenje u smještajnom objektu iz skupine Kampovi (Kampovi i Kamp odredišta):

• za razdoblje od 01.04. do 30.09. iznosi 12,00 kn po osobi i noćenju

• za ostalo razdoblje iznosi 9,00 kn po osobi i noćenju

Visina godišnjeg paušalnog iznosa turističke pristojbe za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu:

• Za smještaj u domaćinstvu iznosi 375,00 kn po krevetu

• Za smještaj na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu iznosi 225,00 kn po krevetu

• Za smještaj u domaćinstvu u kampu i u objektu vrste kamp odmorište ili kamp odmorište-robinzonski smještaj iznosi 500,00 kn za svaku smještajnu jedinicu

• Za smještaj na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu u kampu i u objektu vrste kamp odmorište ili kamp odmorište-robinzonski smještaj iznosi 500,00 kn za svaku smještajnu jedinicu

Visina godišnjeg paušalnog iznosa turističke pristojbe koju plaća vlasnik kuće, apartmana ili stana za odmor za sebe i članove uže obitelji:

• Za prvog člana iznosi 175,00 kn

• Za drugog člana iznosi 125,00 kn

• Za svakog slijedećeg člana iznosi 85,00 kn

III.

Kapacitet, odnosno broj gostiju u objektu vrste kamp odmorište i kamp odmorište – robinzonski smještaj, određuje se prema broju gostiju koji mogu sigurno u njemu boraviti, ali do najviše deset smještajnih jedinica, odnosno 30 gostiju istodobno, u koje se ne ubrajaju djeca do 12 godina starosti, a koji kapacitet je utvrđen rješenjem nadležnog ureda o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu.

IV.

Iznos turističke pristojbe koju plaća vlasnik kuće, apartmana ili stana za odmor za sebe i sve osobe koje noće u toj kući, apartmanu ili stanu za odmor koji turističku pristojbu plaćaju po svakom ostvarenom noćenju, određen je u visini iznosa turističke pristojbe za noćenja u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost, a plaća se samo za noćenja ostvarena u razdoblju od 15. lipnja do 15. rujna.

Vlasnik kuće, apartmana ili stana za odmor i članovi njegove uže obitelji plaćaju turističku pristojbu iz prethodnog stavka ovog članka umanjenu za 70%.

V.

Članovima uže obitelji u smislu ove Odluke smatraju se: bračni i izvanbračni drug, životni partner sukladno posebnom propisu kojim se regulira životno partnerstvo osoba istog spola, srodnici u ravnoj lozi i njihovi bračni drugovi, braća i sestre i njihovi bračni drugovi, posvojitelj i posvojenik i njihova djeca i bračni drugovi, pastorčad te maćeha i očuh.

VI.

Pojam obveznika plaćanja turističke pristojbe i ostali pojedini pojmovi iz ove Odluke određeni su Zakonom o turističkoj pristojbi („Narodne novine“ broj 52/19,32/20 i 42/20) i ostalim propisima na koje isti upućuje.

VII.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 024-04/22-01/1

UR.BROJ: 2170-01-01/5-22-40

Rijeka, 27. siječnja 2022.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Marko Boras Mandić, v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2209&mjesto=00001&odluka=31
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr