SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 1. Petak, 21. siječnja 2022.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

3.

Na temelju članka 83. stavka 5. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine' broj 100/18, 125/19, 133/20 i 147/20), čanka 48. stavka 1. točke 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine” broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 27. stavka 2. i članka 28. stavka 2. Statuta Thalassotherapije Opatija, članka 52. točke 19. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine' broj 23/09, 9/13, 25/13 – pročišćeni tekst, 5/18, 8/18– pročišćeni tekst, 2/20 i 4/21) i članka 25. stavka 1. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije (“Službene novine“ broj 23/14, 16/15, 3/16, 19/16 – pročišćeni tekst i 16/21), Župan Primorsko-goranske županije, dana 17. siječnja 2022. godine, donio je

O D L U K U

o razrješenju članice i imenovanju člana
Upravnog vijeća Thalassotherapije Opatija

Članak 1.

Astrid Knežević razrješuje se dužnosti članice Upravnog vijeća Thalassotherapije Opatija.

Članak 2.

Marin Starčić imenuje se za člana Upravnog vijeća Thalassotherapije Opatija.

Članak 3.

Novoimenovanom članu iz članka 2. ove Odluke mandat traje do isteka mandata na koji je imenovana članica koji se ovom Odlukom razrješuje.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 024-01/22-01/2

URBROJ: 2170-01-01/6-22-22

Rijeka, 17. siječnja 2022.

Župan

Zlatko Komadina, dipl.ing., v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2208&mjesto=00001&odluka=3
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr