SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 35. Četvrtak, 30. prosinca 2021.
GRAD NOVI VINODOLSKI

73.

Na temelju članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN RH 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 21. Statuta Grada Novog Vinodolskog (Službene novine Primorsko-goranske županije br. broj 12/13, 18/14, 4/18, 3/20, 5/20 i 5/21) Gradsko vijeće Grada Novog Vinodolskog na 6. sjednici održanoj 29. prosinca 2021. godine donijelo je

III. izmjene i dopune

Programa gospodarenja prostorom, imovinom i zaštite kulturne i sakralne baštine za 2021. godinu

Članak 1.

U Programu gospodarenja prostorom, imovinom i zaštite kulturne i sakralne baštine za 2021. godinu (Sl. novine PGŽ broj 40/20, 11/21 i 25/21) (u daljnjem tekstu "Program") mijenja se članak 2. koji sada glasi:

"Za realizaciju ovog Programa u proračunu Grada Novog Vinodolskog planirana su sredstva u iznosu od 5.840.000,00 kn.

Ovaj Program financirat će se iz prihoda od prodaje nekretnina, zakupa poslovnog prostora, spomeničke rente, prihoda od koncesija na pomorskom dobru, prihoda od koncesijskih odobrenja, prihoda ostvarenih od poreza na promet nekretnina te ostalih nenamjenskih proračunskih prihoda.

Opremanje dijela kule Kvadrac sufinancirat će Ministarstvo kulture u iznosu od 50.000,00 kn.

Sanaciju pomorskog dobra u Novom Vinodolskom, Klenovici i Povilama sufinancirat će Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture u iznosu od 950.000,00 kn.

Izradu glavnog projekta sportske dvorane na Bahalinu sufinancirat će Primorsko-goranska županija u iznosu od 100.000,00 kn.

Sanaciju krova zgrade Muzeja u Krmpotama sufinancirat će Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u iznosu od 200.000,00 kn."

Članak 2.

Članak 3. Programa mijenja se u tabelarnom prikazu u kunama, kako slijedi:

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 3.

Ostale odredbe Programa ostaju nepromijenjene.

Članak 4.

Ove Izmjene i dopune Programa stupaju na snagu osam dana od dana objave, a objavit će se u "Službenim novinama Primorsko-goranske županije".

KLASA: 400-06/20-60/9

URBROJ: 2107/02-01-21-22

Novi Vinodolski, 29. prosinca 2021.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik

Neven Pavelić, v. r.

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2207&mjesto=51250&odluka=73
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr