SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 23. Četvrtak, 30. rujna 2021.
OPĆINA MATULJI

57.

Na temelju članka 10. Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma (Narodne novine 29/19 i 98/19) te članka 32. Statuta Općine Matulji (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 38/09, 8/13, 17/14, 29/14, 4/15 - pročišćeni tekst, 39/15, 7/18 i 6/21), Općinsko vijeće Općine Matulji na sjednici održanoj dana 21.rujna 2021. godine, donosi

Odluka

o raspoređivanju sredstava Proračuna Općine Matulji za redovito godišnje financiranja političkih stranaka i nezavisnih vijećnika u 2021. godini za razdoblje od konstituiranja Općinskog vijeća Općine Matulji

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se iznos sredstava za svakog vijećnika Općinskog vijeća Općine Matulji, iznos sredstava koji pripada političkim strankama i nezavisnim vijećnicima, rokovi isplata te način i rokovi objave izvješća o iznosu raspoređenih i isplaćenih sredstava te odricanje prava na naknadu za razdoblje od konstituiranja Općinskog vijeća do 31.12.2021.godine.

Članak 2.

Za svakog vijećnika Općinskog vijeća Općine Matulji utvrđuje se iznos sredstava za utvrđivanje naknade za redovito godišnje financiranja političkih stranaka i nezavisnih vijećnika koji na mjesečnoj razini iznosi 825,00 kuna po vijećniku muškog spola te 907,50 kuna po vijećniku ženskog spola.

Članak 3.

Temeljem broja mandata u Općinskom vijeću, političkim strankama i nezavisnim vijećnicima za redovito godišnje financiranje na osnovi iznosa iz članka 2. ove Odluke, utvrđuje se iznos mjesečne naknade za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika u 2021.godini, za razdoblje od konstituiranja Općinskog vijeća Općine Matulji do kraja 2021.godine, kako slijedi:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 4.

Izuzetno, za mjesec tijekom kojeg počinje mandat ili prestaje mandat vijećnika, mjesečna naknada će se utvrditi srazmjerno broju dana u istom mjesecu u kojima je mandat trajao.

Članak 5.

Sredstva Proračuna Općine Matulji za 2021.godinu, raspoređena prema članku 3. ove Odluke, doznačuju se na žiro račun političke stranke odnosno poseban račun nezavisnih vijećnika tromjesečno do posljednjeg dana tromjesečja.

Članak 6.

Na mrežnim stranicama Općine Matulji, po završetku tekuće proračunske godine, a najkasnije do 1. ožujka 2022.godine, objavit će se izvješće o iznosu raspoređenih i isplaćenih sredstava Proračuna Općine Matulji za redovito godišnje financiranja političkih stranaka i nezavisnih vijećnika u 2021.godini

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 011-01/21-01/0002

UR.BROJ: 2156-04-01-01/21-0004

Matulji, 21. rujna 2021.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik Općinskog vijeća

Slobodan Juračić, v. r.

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2194&mjesto=51211&odluka=57
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr