SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 23. Četvrtak, 30. rujna 2021.
OPĆINA MATULJI

54.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 32. Statuta Općine Matulji (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 26/09, 38/09, 8/13, 17/14, 29/14, 4/ 15-pročišćeni tekst, 39/15 i 7/18), Općinsko vijeće Općine Matulji na sjednici održanoj 21.rujna 2021. godine donosi:

STATUTARNU ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA
STATUTA OPĆINE MATULJI

Članak 1.

U Statutu Općine Matulji (»Službene novine Primorsko- goranske županije« br. 26/09, 38/09, 8/13, 17/14, 29/14, 4/15-pročišćeni tekst, 39/15, 7/18 i 6/21), u članku 41. stavak 1. mijenja se i glasi:

„Stalna radna tijela Općinskog vijeća su Mandatno povjerenstvo, Odbor za izbor i imenovanje te Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost, a Općinsko vijeće može osnivati i druga stalna radna tijela“.

Članak 2.

(1) Ova Statutarna Odluka stupa na snagu dan nakon objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

(2) Članovi Mandatnog povjerenstva imenovani na konstituirajućoj sjednici Općinskog vijeća održanoj dana 28.srpnja 2021.godine nastavljaju s obavljanjem dužnosti do isteka mandata Općinskog vijeća Općine Matulji.

KLASA:011-01/21-01/0017

URBROJ:2156-04-01-01/21-0002

Matulji, 21. rujna 2021.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik

Slobodan Juračić, v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2194&mjesto=51211&odluka=54
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr