SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 22. Utorak, 28. rujna 2021.
OPĆINA PUNAT

58.

Na temelju članka 31. stavka 13. Zakona o poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 20/18, 115/18 i 98/19) i članka 31. Statuta Općine Punat (“Službene novine Primorsko-goranske županije”, broj 8/18, 10/19, 3/20 i 3/21) Općinsko vijeće Općine Punat, na 3. sjednici održanoj dana 28. rujna 2021. godine, donosi

O D L U K U

o izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju
Povjerenstva za zakup poljoprivrednog
zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske
na području Općine Punat

Članak 1.

U Odluci o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Punat („Službene novine Primorsko-goranske županije“, broj 41/20) u članku 2. stavak 1. mijenja se točka 5. i sada glasi: „5.) Siniša Karabaić, član Općinskog vijeća.“

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 021-05/21-01/7

URBROJ: 2142-02-01-21-6

Punat, 28. rujna 2021.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik

Goran Gržančić, dr. med., v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2193&mjesto=51521&odluka=58
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr