SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 22. Utorak, 28. rujna 2021.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

159.

Na temelju članka 48. stavka 1. točke 6. Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/1, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 6. stavaka 2. i 3. Odluke o osnivanju javne ustanove „Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije“ („Službene novine“ broj 34/17 i 39/17), članka 8. stavka 2. Statuta javne ustanove „Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije“ (KLASA: 012-03/18-01/1, URBROJ: 2170/1-52-02/1-18-1 od 6. ožujka 2018. godine), članka 52. točke 19. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13 – pročišćeni tekst, 5/18, 8/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 4/21) i članka 25. stavka 1. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije („Službene novine' broj 23/14, 16/15, 3/16, 19/16 – pročišćeni tekst i 16/21), Župan Primorsko-goranske županije, dana 20. rujna 2021. godine, donio je

O D L U K U

o imenovanju i razrješenju članova Upravnog vijeća javne ustanove „Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije“

I.

U Upravno vijeće javne ustanove „Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije“ (u daljnjem tekstu: Upravno vijeće) imenuju se:

1. Alen Host, za predsjednika

2. Stefan Mataja Mafrici, za člana

II.

Mandat predsjednika i člana Upravnog vijeća iz točke 1. ove Odluke traje četiri (4) godine.

III.

Danom stupanja na snagu ove Odluke dužnosti predsjednika i člana Upravnog vijeća razrješuju se predsjednik i član Upravnog vijeća imenovani Odlukom o izmjeni odluke o imenovanju članova Upravnog vijeća javne ustanove „Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije“ („Službene novine' broj 36/18).

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 022-04/21-01/32

URBROJ: 2170/1-01-01/6-21-53

Rijeka, 20. rujna 2021.

Župan

Zlatko Komadina, dipl. ing., v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2193&mjesto=00001&odluka=159
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr