SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 17. Petak, 16. srpnja 2021.
GRAD RAB

41.

Na temelju članka 35. stavak 3. i 38. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15-ispravak, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 22. Statuta Grada Raba („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 4/21) i članka 20. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Raba („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 27/09, 13/13, 31/13-pročišćeni tekst, 23/14, 4/18, 4/20 i 4/21), Gradsko vijeće Grada Raba, na konstituirajućoj sjednici održanoj dana 12. srpnja 2021. godine, donijelo je

O D L U K U

o osnivanju i izboru predsjednika i članova
Komisije za obilježavanje obljetnica, pripremu proslava
i kulturnih manifestacija i za društvena priznanja

I.

Osniva se Komisija za obilježavanje obljetnica, pripremu proslava i kulturnih manifestacija i za društvena priznanja.

II.

U sastav Komisije izabiru se:

1. DARKO ŠTOKIĆ, za predsjednika

2. MLADEN ŽIC, za člana

3. MARTINA KORDIĆ, za članicu

4. ZLATKO BLAGDAN, za člana

5. SANDRO BENIĆ, za člana.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 023-06/21-02/02

URBROJ: 2169-01-02/03-21-6

Rab, 12. srpnja 2021.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik

Željko Dumičić, v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2188&mjesto=51280&odluka=41
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr