SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 17. Petak, 16. srpnja 2021.
GRAD RAB

40.

Na temelju članka 35. stavak 3. i 38. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15-ispravak, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 22. Statuta Grada Raba („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 4/21) i članka 21. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Raba („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 27/09, 13/13, 31/13-pročišćeni tekst, 23/14, 4/18, 4/20 i 4/21), Gradsko vijeće Grada Raba, na konstituirajućoj sjednici održanoj dana 12. srpnja 2021. godine, donijelo je

ODLUKU

o osnivanju i izboru predsjednika i članova
Komisije za mjesnu samoupravu

I.

Osniva se Komisija za mjesnu samoupravu.

II.

U sastav Komisije izabiru se:

1. VESNA BEG, za predsjednicu

2. NIKICA ŠPANJOL, za člana

3. VLADIMIR VIDAS, za člana

4. EMICA ŠIMIČIĆ, za članicu

5. MARIO GABRIĆ, za člana.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 023-06/21-02/02

URBROJ: 2169-01-02/03-21-7

Rab, 12. srpnja 2021.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik

Željko Dumičić, v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2188&mjesto=51280&odluka=40
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr