SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 17. Petak, 16. srpnja 2021.
OPĆINA BAŠKA

58.

Na temelju članka 27. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda („Narodne novine“ broj 16/19) i članka 29. Statuta Općine Baška ('Službene novine Primorsko-goranske županije' broj 12/13, 31/15, 27/17, 04/18, 06/20, 04/21) Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj dana 15. srpnja 2021. godine, donijelo je

O D L U K U

o imenovanju Povjerenstva za procjenu šteta
od prirodnih nepogoda

I.

Imenuje se Povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih nepogoda u sljedećem sastavu:

1. Bruno Seršić, predsjednik,

2. Ante Marković, potpredsjednik,

3. Hrvoje Dragoslavić, član,

4. Slavko Jurešić, član,

5. Borislav Jelušić, član.

II.

Povjerenstvu iz točke I. ove Odluke mandat traje četiri godine, a obavlja poslove na temelju Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda („Narodne novine“ broj 16/19).

III.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o imenovanju Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda ('Službene novine Primorsko-goranske županije' broj 21/17).

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 021-05/21-01/5

URBROJ: 2142-03-01/1-21-16

Baška, 15. srpnja 2021.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednica

Tanja Grlj, v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2188&mjesto=10007&odluka=58
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr