SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 17. Petak, 16. srpnja 2021.
OPĆINA BAŠKA

55.

Na temelju članka 35. i 38. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 - pročišćeni tekst, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), članka 11. Odluke o javnim priznanjima i nagradama Općine Baška ('Službene novine Primorsko-goranske županije' broj 13/98, 24/12, 35/14, 04/18, 19/18) i članka 29. Statuta Općine Baška ('Službene novine Primorsko-goranske županije' broj 12/13, 31/15, 27/17, 04/18, 06/20, 04/21) Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj dana 15. srpnja 2021. godine, donijelo je

O D L U K U

o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za dodjelu
javnih priznanja Općine Baška

I.

Osniva se Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja Općine Baška i imenuje se u sastavu:

1. Mr. sc. Majda Šale, predsjednica,

2. Hrvoje Dragoslavić, potpredsjednik,

3. Ana Seršić, članica,

4. Božana Seršić, članica,

5. Dana Kružić, članica.

II.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o imenovanju Povjerenstva za dodjelu javnih priznanja Općine Baška ('Službene novine Primorsko-goranske županije' broj 21/17).

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 021-05/21-01/5

URBROJ: 2142-03-01/1-21-13

Baška, 15. srpnja 2021.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednica

Tanja Grlj, v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2188&mjesto=10007&odluka=55
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr