SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 16. Petak, 9. srpnja 2021.
OPĆINA BAŠKA

45.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 40. Statuta Općine Baška (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 12/13, 31/15, 27/17, 4/18, 6/20, 4/21), Općinski načelnik Općine Baška, 6. srpnja 2021. godine, donio je sljedeći

PRAVILNIK

o izmjeni i dopuni Pravilnika za provedbu Programa uklanjanja krovnih pokrova koji sadrže azbest na području Općine Baška – „Moja Baška bez azbesta“

Članak 1.

U Pravilniku za provedbu Programa uklanjanja krovnih pokrova koji sadrže azbest na području Općine Baška – „Moja Baška bez azbesta“ („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 4/19), u članku 3. stavak 2. mijenja se i glasi:

„Sufinanciranje iz prethodnog stavka odnosi se na troškove zamjene pokrova koji su nastali u tijeku kalendarske godine u kojoj je raspisan javni natječaj.“

Članak 2.

U članku 4. stavku 1. riječi: „nastale nakon odobrenja/prihvaćanja prijave“ i zarez iza riječi brišu se.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 351-01/21-01/8

URBROJ: 2142-03-02/1-21-1

Baška, 6. srpnja 2021.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Općinski načelnik

Mr.sc Toni Juranić, dipl. oec., v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2187&mjesto=10007&odluka=45
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr