SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 16. Petak, 9. srpnja 2021.
GRAD MALI LOŠINJ

53.

Na temelju članka 14. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda (“Narodne novine” broj 16/19) i članka 32. Statuta Grada Mali Lošinj (“Službene novine” Primorsko-goranske županije broj 26/09, 32/09, 10/13, 24/17-pročišćeni tekst, 9/18 i 9/21), Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, na sjednici održanoj dana 02. srpnja 2021. godine, donijelo je

ODLUKU

o imenovanju Gradskog povjerenstva

za procjenu šteta od prirodnih nepogoda

Članak 1.

Ovom Odlukom imenuje se Gradsko povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih nepogoda Grada Mali Lošinj (u daljnjem tekstu: Gradsko povjerenstvo).

Članak 2.

Gradsko povjerenstvo ima predsjednika i četiri člana povjerenstva.

Članak 3.

U Gradsko povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih nepogoda Grada Mali Lošinj imenuju se:

Ivana Lovrenović, predsjednica,

Matija Basta, član,

Mario Hofmann, član,

Zvonko Kunović, član,

Dario Sabadoš, član.

Članak 4.

Zadaci Gradskog povjerenstva utvrđeni su točkom 2. članka 14. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda.

Članak 5.

Gradsko povjerenstvo radi na sjednicama. O radu na sjednici vodi se zapisnik.

Sjednicu saziva predsjednik, predlaže dnevni red, predsjeda i upravlja sjednicom, te potpisuje zaključke koje donosi Gradsko povjerenstvo.

Ako je predsjednik spriječen ili odsutan zamjenjuje ga zamjenik predsjednika.

Gradsko povjerenstvo može održati sjednicu ako je istoj nazočna većina članova.

Odluke iz svog djelokruga Gradsko povjerenstvo donosi većinom glasova, javnim glasovanjem, ako je sjednici nazočna većina svih članova Gradskog povjerenstva.

Članak 6.

Članovi Gradskog povjerenstva imenuju se na vrijeme od četiri godine.

Članak 7.

Ovom Odlukom stavljaju se izvan snage Odluka o imenovanju Gradskog povjerenstva („Službene novine PGŽ“ br. 25/17) i Odluka o razrješenju i imenovanju članova Gradskog povjerenstva, Klasa: 013-03/19-01/02, Urbroj: 2213/01-01-19-5 od 30. siječnja 2019. godine.

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenim novinama” Primorsko-goranske županije.

KLASA: 013-03/21-01/02

URBROJ: 2213/01-01-21-15

Mali Lošinj, 02. srpnja 2021.

GRADSKO VIJEĆE GRADA MALI LOŠINJ

PREDSJEDNIK

Dubravko Devčić, dr. vet. med., v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2187&mjesto=10005&odluka=53
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr