SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 16. Petak, 9. srpnja 2021.
GRAD MALI LOŠINJ

46.

Na temelju članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine« Primorsko-goranske županije br. 26/09, 32/09, 10/13, 24/17-pročišćeni tekst, 9/18 i 9/21) i članka 2. Odluke o osnivanju i načinu rada radnih tijela Gradskog vijeća Grada Malog Lošinja (»Službene novine Primorsko-goranske županije« br. 43/09, 6/10, 26/13, 24/17 i 3/18-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja na sjednici održanoj dana 02. srpnja 2021. godine, glasa donijelo je sljedeću

O D L U K U

o imenovanju predsjednika i članova

Odbora za prostorno planiranje

I.

U Odbor za prostorno planiranje imenuju se:

1. Luigi Satalić, za predsjednika

2. Darin Magazin, za člana

3. Filip Bohaček, za člana

4. Edmond Shala, za člana

5. Mikelj Kačinari, za člana

6. Elvis Živković, za člana

7. Željko Jović, za člana.

II.

Ovo Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

KLASA: 013-03/21-01/02

URBROJ: 2213/01-01-21-8

Mali Lošinj, 02. srpnja 2021.

GRADSKO VIJEĆE GRADA MALI LOŠINJ

PREDSJEDNIK
Dubravko Devčić, dr. vet. med., v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2187&mjesto=10005&odluka=46
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr