SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 15. Srijeda, 30. lipnja 2021.
OPĆINA BAŠKA

43.

Na temelju članka 24. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/15, 118/18, 31/20 i 20/21), članka 5. Pravilnika o sastavu stožera, načinu rada te uvjetima za imenovanje načelnika, zamjenika načelnika i članova stožera civilne zaštite („Narodne novine“ broj 126/19 i 17/20) i članka 40. Statuta Općine Baška ('Službene novine Primorsko-goranske županije' broj 12/13, 31/15, 27/17, 4/18, 6/20, 4/21), Općinski načelnik Općine Baška, 16. lipnja 2021. godine donio je

ODLUKU

o osnivanju i imenovanju članova
Stožera civilne zaštite Općine Baška

Članak 1.

Stožer civilne zaštite osniva se kao stručno, operativno i koordinativno tijelo koje usklađuje djelovanje operativnih snaga sustava civilne zaštite u pripremnoj fazi prije nastanka posljedica izvanrednog događaja i tijekom provođenja mjera i aktivnosti civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama na području Općine Baška.

Članak 2.

Za članove Stožera civilne zaštite Općine Baška imenuju se:

1. Bruno Seršić, član Općinskog vijeća Općine Baška – načelnik,

2. Ivica Stipić, referent – komunalni redar u Općini Baška – zamjenik načelnika,

3. Karla Jurešić, direktorica TD BAŠKA d.o.o. – članica,

4. Lovorka Nemet - Strčić, dr. med., voditeljica Nastavnog zavoda za javno zdravstvo PGŽ - Ispostave Krk – članica,

5. Borislav Jelušić, zapovjednik DVD Baška – član,

6. Petar Jagodnik, viši tehničar civilne zaštite Područnog ureda civilne zaštite Rijeka – član,

7. Dejan Hriljac, načelnik Policijske postaje Krk – član,

8. Marija Jakominić, ravnateljica Gradskog društva Crvenog križa Krk – članica,

9. Marko Andrić, pročelnik HGSS Stanice Rijeka – član.

Sastavni dio ove Odluke čini Plan pozivanja Stožera civilne zaštite, ali isti nije predmet objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

Članak 3.

Stručne, administrativne i tehničke poslove za potrebe Stožera civilne zaštite Općine Baška vršit će Jedinstveni upravni odjel Općine Baška.

Članak 4.

Stupanjem na snagu ove Odluke, prestaje važiti Odluka o osnivanju i imenovanju članova Stožera civilne zaštite Općine Baška (KLASA: 810-01/17-02/1, URBROJ: 2142-03-02/1-17-2, od 11. kolovoza 2017. godine i KLASA: 810-01/20-02/1, URBROJ: 2142-03-02/1-20-1 od 8. travnja 2020. godine).

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 810-01/21-01/4

URBROJ: 2142-03-02/1-21-5

Baška, 16. lipnja 2021.

Općinski načelnik

mr. sc. Toni Juranić, dipl. oec., v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2186&mjesto=10007&odluka=43
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr