SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 14. Petak, 18. lipnja 2021.
GRAD MALI LOŠINJ

38.

Na temelju članka 38. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćenim tekst, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja („Službene novine PGŽ“ br. 26/09, 32/09, 10/13, 24/17-pročišćeni tekst, 9/18 i 9 /21), Gradsko vijeće Grada Mali Lošinj, na konstituirajućoj sjednici održanoj dana 17. lipnja 2021. godine, donijelo je

RJEŠENJE

o izboru Odbora za izbor i imenovanja

I

U Odbor za izbor i imenovanja izabrani su:

1. Daniel Kljaić za predsjednika

2. Martina Kalac za članicu

3. Branko Domac za člana.

II

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

KLASA: 023-01/21-01/04

URBROJ: 2213/01-01-21-12

Mali Lošinj, 17. lipnja 2021.

MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjedavajući

Anto Nedić, prof., v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2185&mjesto=10005&odluka=38
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr