SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 9. Srijeda, 31. ožujka 2021.
OPĆINA PUNAT

25.

Na temelju članka 31. Statuta Općine Punat („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 8/18, 10/19, 3/20 i 3/21), a u vezi s člankom 74. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 68/18, 110/18 i 32/20) Općinsko vijeće Općine Punat na 37. sjednici održanoj 30. ožujka 2021. godine donosi

Z A K L J U Č A K

o usvajanju Izvješća o izvršenju
Programa održavanja komunalne infrastrukture
na području Općine Punat u 2020. godini

Članak 1.

Usvaja se Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Punat u 2020. godini.

Članak 2.

Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Punat u 2020. godini nalazi se u prilogu ovog Zaključka i čini njegov sastavni dio.

Članak 3.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Primorsko–goranske županije“.

KLASA: 021-05/21-01/3

URBROJ: 2142-02-01-21-8

Punat, 30. ožujka 2021.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik

Goran Gržančić, dr. med., v. r.

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2181&mjesto=51521&odluka=25
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr