SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 9. Srijeda, 31. ožujka 2021.
OPĆINA BAŠKA

36.

Na temelju članka 4. stavka 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), članka 40. Statuta Općine Baška („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 12/13, 31/15, 27/17, 4/18, 6/20 i 4/21), te nakon savjetovanja sa sindikatom, Općinski načelnik, na prijedlog pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela Općine Baška, dana 30. ožujka 2021. godine, donosi

PRAVILNIK

o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Baška

Članak 1.

U Pravilniku o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Baška - u daljnjem tekstu: Pravilnik („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 19/18, 22/18, 42/18, 25/19, 31/19), u Sistematizaciji radnih mjesta koja je sastavni dio Pravilnika, kod radnog mjesta pod rednim brojem 3. VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE, TE SOCIJALNU SKRB I ZDRAVSTVO, u opisu standardnog mjerila potrebnog stručnog znanja mijenja se alineja 1., te glasi:

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu dan nakon objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 023-01/21-01/2

URBROJ: 2142-03-02/1-21-4

Baška, 30. ožujka 2021.

OPĆINSKI NAČELNIK

Mr. sc. Toni Juranić, dipl. oec., v. r.

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2181&mjesto=10007&odluka=36
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr