SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 9. Srijeda, 31. ožujka 2021.
GRAD MALI LOŠINJ

8.

Na temelju članka 74.Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” br.68/18,110/18,32/20) i članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (“Službene novine PGŽ” br. 26/09, 32/09, 10/13 i 24/17-pročišćeni tekst, 9/18) Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, na sjednici održanoj dana 25. ožujka 2021. godine, donijelo je

IZVJEŠĆE

o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu

Članak 1.

Program održavanja komunalne infrastrukture za 2020.godinu na području Grada Malog Lošinja (Službene novine PGŽ br.35/19,25/20, 44/20) planiran je i izvršen kako slijedi:

Financijski prikaz planiranih i izvršenih sredstava i izvora:

Članak 2.

Prikaz:komunalnih djelatnosti, planiranog iznosa i izvora sredstava/ izvršeno:

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Poslovi su odrađeni sveukupno 96,87% u odnosu na Planove i Programe, a kako slijedi :

Javna rasvjeta - plaćanje utroška i distribucije el.energije i tekućeg održavanja zamjene žarulja, lampi, stupova, prigušnica i ostalih radnji za područje Grada Malog Lošinja i proširenje JR). U iznos je uključena osposobljavanje postojeće iluminacije ( 25%) te dobava i postava božićne iluminacije u svim MO 10 mjesta, ispred tri sakralna objekta, na Trgu RH u Malom Lošinju.

Održavanje građevina javne odvodnje izvršeno je čišćenjem rešetki i slivnika te održavanjem pumpi za oborinsku odvodnju,uz konstantno mjerenje rada pumpi.rešetke i slivnici, rešetke i rigoli su očišćeni u Malom Lošinju, Velom Lošinju i Nerezinama.Izvršeno u iznosu 206.644,11kn.

Održavanje čistoće javnih površina odnosi se na čišćenje u iznosu 3.166.513,81kn, održavanje obale i plaža u iznosu 226.467,94 kn i pripravnost za zimsko čišćenje 6.250,00 kn.

Održavanje javnih zelenih površina ( zaštita bilja, sadnja, košnja,orezivanje i sl.) u okviru kojih je održavanje dječjih igrališta, te čišćenje staza i puteva i zaštita od palmine pipe u ukupnom iznosu 3.117.071,49 kn.

Održavanje groblja od strane Komunalnih usluga Cres Lošinj d.o.o. :zidovi, stazice i ostalo u iznosu 199.999,95kn.

Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene od strane Lošinj usluga i prema ugovorima o povjeravanju poslova do isteka odnose se prema ukupnom izvršenju 602.505,08 kn :

1. na održavanje i postavljanje ograda i rukohvata po javnim površinama (trgovima, ulicama, stepenicama-izrada pregradnih ograda) i na pomorskom dobru (na šetnicama, stazama itd)

2. na održavanje el. mreže i ormarića na javnim površinama za potrebe funkcioniranja javnih površina i njihovom korištenju štandova, sajmova,klizališta na Trgu i u svim mjestima, ateste, te na pogonsku pripravnost u sl. hitne intervencije.

3.Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene prema obavljanju djelatnosti odnose se na:

čišćenje javnih sanitarija, održavanje autobusnih čekališta i komunalne opreme, održavanje, čišćenje i poliranje male i velike fontane uz zamjenu elektro dijelova te postavljanje, skidanje i održavanje plažne i ostale opreme ( tuševi, stepenice, rukohvati, kabine za presvlačenje isl.)

U okviru pozicije je iskazan utrošak vode na javnim slavinama, tuševima u iznosu 85.197,47kn .

Održavanje javnih površina na kojima nije dozvoljen promet motornim vozilima izvršena je:

Na pomorskom dobru i obali:, sanacija šetnice Čikat-Srebrna uv ,dohrana svih plaža, sanacija obalnog zida prema Kovčanju,., sanacija oštećenog sunčališta na Valdarkama, čišćenje šetnice Tifon - Nerezine, saniranje površine ispod A/C Rapoča,

U kopnenom dijelu izvedene su pripreme i podesti za postavu klupa i stupova JR,sanacija ulice M. Vidulića, sanacija zidaa u ulici S. Gopčevića, sanacija zida u ulici B. Capponia, krpanje rupa na Kaštelu, hitne intervencije na Velopinu,sanacija ulice V. Nazora 2.dio, saniranje suhozida na šetnici u Velom Lošinju, rušenje postojećeg i izvedba novog zida u Velom Lošinju, sanacija zida cisterne kod crkve, doprema građ. materijala za Unije, sanacija suhozida Osor, izvedba podesta na Kovčanju, intervencije po nalogu kom. redara. Sveukupno 1.520.607,64.

Održavanje narazvrstanih cesta izvršeno održavanje bijelih cesta Liski, Artatore, Kandija i Nerezine u iznosu 124.243,75 kn.

Regulacija prometa uključuje održavanje semafora,održavanje u Velom Lošinju, rampe, usporivače prometa i sl.

Prometna signalizacija je vertikalno ocrtavanje ulica,a horizontalna se odnosi na postavljanje znakova, upozorenja, zabrani isl. Sveukupno regulacija prometa i prometna signalizacija 387.317,57kn.

Usluge programa praćenja prometnog redarstva u iznosu 98.874,96 kn.

DDD ( Pestic d.o.o.); VHS usluge mjesečni poslovi, odnosno prema Programu Zavoda za javno zdravstvo i potreba , sterilizacija mačaka i mikročipiranje i obavezno postupanje sa psima lutalicama. Veterinarska stanica Rijeka,NZJZ , svukupno 223.265,32 kn.

Članak 3.

Ovo Izvješće stupa na snagu 8 dana od objave u "Službenim novinama PGŽ".

Klasa: 361-02/21-01/02

Urbroj: 2213/01-01-21-4

Mali Lošinj, 25. ožujka 2021.

Grad Mali Lošinj
Gradsko vijeće

Predsjednik:

Elvis Živković, v.r.

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2181&mjesto=10005&odluka=8
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr