SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 9. Srijeda, 31. ožujka 2021.
GRAD MALI LOŠINJ

19.

Na temelju članka 36. st.10. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine broj 94/13, 73/17, 14/19 i 98/19) i članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (Službene novine Primorsko – goranske županije broj: 26/09, 32/09, 10/13, 24/17 – proč.tekst, 9/18) Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja dana 25. ožujka 2021. godine, donijelo je

ODLUKU

o provedbi posebnih mjera sprječavanja
odbacivanja otpada u 2021. godini

Članak 1.

Ovom Odlukom određuju se posebne mjere sprječavanja odbacivanja otpada u odnosu na lokacije na kojima je u više navrata utvrđeno nepropisno odbacivanje otpada.

Članak 2.

Temeljem Izvješća o lokacijama i količinama odbačenog otpada, troškovima uklanjanja odbačenog otpada i provedbi mjera za sprječavanje nepropisno odbačenog otpada, kao i mjera za uklanjanje odbačenog otpada u okoliš na području Grada Malog Lošinja za 2020.godinu utvrđuju se slijedeće lokacije na kojima će se provoditi posebne mjere sprječavanja odbacivanja otpada u 2021.godini:

- područje Grada Malog Lošinja, predio Privlaka,

- područje Grada Malog Lošinj, ulica Matije Gupca,

- područje Osora.

Pojačani nadzor u provedbi mjera za sprječavanje nepropisno odbačenog otpada također će provoditi na područjima svih mjesnih odbora, a to su slijedeći: Belej, Ustrine, Osor, Punta Križa, Nerezine, Sv. Jakov, Ćunski, Veli Lošinj te mjesni odbori otoka Ilovika, Suska i Unija.

Članak 3.

Na lokacijama iz članka 2. provodit će se sljedeće posebne mjere:

- učestala kontrola lokacija putem komunalnog redarstva,

- postava znakova upozorenja o zabrani odbacivanja otpada,

- postava informacije o telefonskom broju na koji je moguće prijaviti nepropisno odbacivanja otpada,

Članak 4.

Za realizaciju posebnih mjera iz članka 3., u 2021. godini, koristit će se dio sredstava iz proračuna Grada Malog Lošinja stavka R0079 – Intervencije na javnim površinama.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama Primorsko – goranske županije.

Klasa: 363-01/21-01/06

Urbroj: 2213/01-01-21-10

Mali Lošinj, 25. ožujka 2021.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik

Elvis Živković, v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2181&mjesto=10005&odluka=19
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr