SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 10. Subota, 10. travnja 2021.
OPĆINA MRKOPALJ

7.

Na temelju članka 10. stavak 1. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj ) samoupravi (Narodne novine br. 28/10) i članka 29. Statuta Općine Mrkopalj (Službene novine Primorsko-goranske županije br. 24/09, 34/09-ispr., 13/13, 19/13,8/18,18/20 ) na prijedlog općinskog načelnika, Općinsko vijeće Općine Mrkopalj na sjednici održanoj 07. travnja 2021. godine donosi

Odluku

o izmjenama Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Mrkopalj

Članak 1.

U članku 2. Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Mrkopalj ( Službene novine Primorsko-goranske broj 36/10,56/10,12/11,22/18,24/20) Redni broj 3. mijenja se i glasi :

Radna mjesta 11. klasifikacijskog ranga

administrativni referent 1,120

referent -komunalni redar 1,350

Članak 2.

U članku 2. Redni broj 4. mijenja se i glasi: Radna mjesta 13. klasifikacijskog ranga 0,820

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana po objavi u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

KLASA:021-05/21-01/01

URBROJ:2112-05-01-21-3

Mrkopalj,07. travnja 2021.

Općinsko vijeće Općine Mrkopalj

Predsjednik

Zvonko Matković

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2180&mjesto=51315&odluka=7
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr