SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 10. Subota, 10. travnja 2021.
OPĆINA BAŠKA

38.

Na temelju članka 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 86/08, 61/11, 4/18, 96/18 i 112/19) i članka 40. Statuta Općine Baška (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 12/13, 31/15, 27/17, 4/18, 6/20), na prijedlog pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela, općinski načelnik donio je

PLAN

prijma u službu za 2021. godinu

I.

Ovim Planom prijma u službu u Općinu Baška utvrđuje se stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Baška na dan donošenja Plana, potreban broj službenika i namještenika na neodređeno vrijeme te potreban broj vježbenika u 2021. godini.

II.

Podaci iz točke I. Plana iskazuju se u tablici koja se nalazi u prilogu i čini sastavni dio ovog Plana.

Kratice u tablici imaju sljedeće značenje:

  • MSSS – radna mjesta za koja je potrebno stručno znanje magistra struke ili stručnog specijaliste,
  • PS – radna mjesta za koja je potrebno stručno znanje sveučilišnog prvostupnika struke ili stručnog prvostupnika struke,
  • SSS – radna mjesta za koja je potrebno stručno znanje srednje stručne spreme,
  • NSS – radna mjesta za koja je potrebno stručno znanje niže stručne spreme ili završena osnovna škola,
  • V – vježbenici.

III.

Općina Baška popunjava radna mjesta prema ovom Planu, sukladno Zakonu o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Pravilniku o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Baška i financijskim sredstvima osiguranim Proračunom Općine Baška za 2021. godinu, osim u slučaju potrebe prijma u službu na određeno vrijeme i popune radnog mjesta koje je ostalo upražnjeno nakon donošenja ovog Plana.

IV.

Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

 

KLASA: 119-01/21-01/01

URBROJ: 2142-03-02/1-21-2

Baška, 8. travnja 2021.

Općinski načelnik:

mr. sc. Toni Juranić, dipl. oec., v. r.

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2180&mjesto=10007&odluka=38
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr