SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 8. Petak, 26. ožujka 2021.
GRAD RAB

22.

Na temelju članka 26. Zakona o radu (“Narodne novine” broj 93/14, 127/17 i 98/19), članka 34. stavak 3. podstavak 16. Statuta Grada Raba (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 4/21) i članka 3. stavak 2. Odluke o ustrojstvu gradske uprave Grada Raba (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 21/15 i 7/21) Gradonačelnik Grada Raba dana 24. ožujka 2021. godine donosi

PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA

o pravima iz radnog odnosa zaposlenika
gradske uprave Grada Raba

Članak 1.

U Pravilniku o pravima iz radnog odnosa zaposlenika gradske uprave Grada Raba (“Službene novine Primorsko-goranske županije” br. 23/15 i 39/18) naziv Pravilnika mijenja se i glasi: “Pravilnik o radu“.

Članak 2.

Članak 1. mijenja se i glasi:

„Ovim Pravilnikom o radu (dalje u tekstu: Pravilnik) uređuju se određena prava iz radnog odnosa službenika i namještenika zaposlenih u upravnim tijelima Grada Raba.

Pod pojmom službenika i namještenika u smislu ovog Pravilnika podrazumijevaju se službenici i namještenici zaposleni u upravnim tijelima Grada Raba na neodređeno ili na određeno vrijeme, s punim, nepunim i skraćenim radnim vremenom, te vježbenici.“.

Članak 3.

U cijelom tekstu Pravilnika riječ: „zaposlenik“ u određenom padežu zamjenjuje se riječima: „službenik i namještenik“ u odgovarajućem padežu.

Članak 4.

Članak 8. stavak 1. točka 2. mijenja se i glasi:

„2. s obzirom na dužinu radnog staža:

- do 5 godina radnog staža 1 dan

- više od 5 do 10 godina radnog staža 2 dana

- više od 10 do 15 godina radnog staža 3 dana

- više od 15 do 20 godina radnog staža 4 dana

- više od 20 do 25 godina radnog staža 5 dana

- više od 25 do 30 godina radnog staža 6 dana

- više od 30 do 35 godina radnog staža 7 dana

- više od 35 i više godina radnog staža 8 dana

Navršene godine radnog staža utvrđuju se na dan 31. prosinca kalendarske godine za koju zaposlenik koristi godišnji odmor.“.

Članak 5.

Članak 12. stavak 3. mijenja se i glasi:

„U slučaju dobrovoljnog davanja krvi dan plaćenog dopusta koristi se na dan davanja krvi.“.

Članak 6.

U članku 13. iza riječi: „državni“, briše se riječ: “stručni“.

Članak 7.

U članku 41. iza riječi: „radu“ briše se zarez, a riječi: “ukoliko se zaposlenik i poslodavac ne sporazumiju drugačije“ brišu se.

Članak 8.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 023-01/21-01/38.

URBROJ:2169-01-01-21-2-1.

Rab, 24. ožujka 2021.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Gradonačelnik

Nikola Grgurić, dipl. oec.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2179&mjesto=51280&odluka=22
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr