SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 8. Petak, 26. ožujka 2021.
GRAD NOVI VINODOLSKI

17.

Na temelju članka 48. stavka 2. i 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 36/09, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 21. Statuta Grada Novog Vinodolskog (Službene novine PGŽ broj 12/13, 18/14, 4/18, 5/20 i 5/21), vezano uz članak 29. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN RH broj 26/15) i članak 27. Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Novi Vinodolski (Službene novine PGŽ broj 30/15), Gradsko vijeće Grada Novog Vinodolskog na 41. sjednici održanoj dana 24. ožujka 2021. godine donosi

O D L U K U

o dodjeli sredstava za sufinanciranje programa
Udruge – NK „Vinodol“ u 2021. godini

Članak 1.

Ovom se odlukom utvrđuje iznos sredstava financijske potpore udruge – NK Vinodol koja se javila na Javni natječaj za sufinanciranje projekata i programa koje provode udruge u športu i tehničkoj kulturi Grada Novog Vinodolskog za 2021. godinu.

Članak 2.

U 2021. godini će se iz Proračuna Grada Novog Vinodolskog sufinancirati sljedeći program:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 3.

Ovlašćuje se Velimir Piškulić, gradonačelnik Grada Novog Vinodolskog za potpisivanje Ugovora o sufinanciranju programa udruge – NK „Vinodol“, koji čini sastavni dio ove Odluke.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

KLASA: 611-01/20-10/3

UR.BROJ: 2107/02-01-21-4

Novi Vinodolski, 24. ožujka 2021.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVOG VINODOLSKOG

Predsjednik

Neven Pavelić, v. r.

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2179&mjesto=51250&odluka=17
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr