SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 8. Petak, 26. ožujka 2021.
OPĆINA BAŠKA

32.

Temeljem članka 68. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12, 15/15), članka 148. Općeg poreznog zakona („Narodne novine“ broj 115/16, 106/418) i članka 29. Statuta Općine Baška („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 12/13, 31/15, 27/17, 4/18, 6/20, 4/21) Općinsko vijeće Općine Baška na sjednici održanoj 22. ožujka 2021. godine donijelo je

ODLUKU

o otpisu nenaplativih potraživanja

Članak 1.

Ovom Odlukom se, sukladno zakonskim propisima, utvrđuje otpis nenaplativih dospjelih potraživanja Općine Baška.

Članak 2.

Otpisuju se potraživanja Općine Baška po vrstama prihoda i iznosima, kako slijedi:

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 3.

U poslovnim knjigama Općine Baška evidentirat će se promjene sukladno članku 2. ove Odluke, temeljem analitičkih pregleda potraživanja, po vrstama prihoda, dužnicima i iznosima.

Članak 4.

Sastavni dio ove Odluke su analitički pregledi potraživanja iz članka 3. Odluke, ali nisu predmet objave.

Iznos otpisanih potraživanja iz članka 2. ove Odluke uvećat će se za zateznu kamatu na dan otpisa kako se nakon otpisa ne bi pojavljivao dug zbog neobračunate kamate po svim osnovama.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA:021-05/21-01/2

URBROJ:2142-03-01/1-21-16

Baška, 22. ožujka 2021. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednica

Tanja Grlj, v.r.

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2179&mjesto=10007&odluka=32
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr