SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 8. Petak, 26. ožujka 2021.
OPĆINA BAŠKA

30.

Na temelju članka 82. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu („Narodne novine“ broj 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19) i članka 29. Statuta Općine Baška („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 12/13, 31/15, 27/17, 4/18, 6/20, 4/21), Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 22. ožujka 2021. godine, donosi

ODLUKU

o raspodjeli rezultata poslovanja za 2020. godinu

Članak 1.

Stanja na osnovnim računima podskupine 922 koja su iskazana u godišnjim financijskim izvještajima za 2020. godinu na dan 31. prosinca 2020. godine utvrđena su kako slijedi:

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 2.

Ostvarenim viškom poslovanja na računu 92211 podmirit će se iskazani manjak primitaka od nefinancijske imovine na računu 92223 i manjak prihoda od nefinancijske imovine na računu 92222.

Članak 3.

Struktura utvrđenog rezultata prema izvorima je slijedeća:

višak općih prihoda 288.655,70 kn

višak namjenskih prihoda 2.605.640,36 kn.

U saldu viška općih izvora sadržan je manjak od 195.216,00 kn za rashode nastale na projektu izgradnje reciklažnog dvorišta, koji se financiraju sredstvima iz EU-a, koja će se doznačiti u 2021. godini.

Višak prihoda za raspodjelu u sljedećem razdoblju iznosi 2.894.296,06 kn.

Članak 4.

Višak namjenskih sredstava ostvaren od naknada za koncesije na pomorskom dobru prenosi se na višak prihoda od nefinancijske imovine i biti će utrošen za financiranje projekta uređenja obalnog dijela naselja Baška, kako slijedi:

- 860.900,00 kn u 2021. godini

- 1.744.740,36 kn u 2022. godini.

Višak općih prihoda rasporedit će se prvim izmjenama i dopunama u plan proračuna Općine Baška za 2021. godinu.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA:021-05/21-01/2

URBROJ:2142-03-01/1-21-9

Baška, 22. ožujka 2021. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednica

Tanja Grlj, v.r.

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2179&mjesto=10007&odluka=30
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr