SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 8. Petak, 26. ožujka 2021.
OPĆINA BAŠKA

28.

Na temelju članka 32. stavak 5. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 94/13, 73/17, 14/19, 98/19) i članka 29. Statuta Općine Baška („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 12/13, 31/15, 27/17, 04/18, 06/20, 04/21), Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj elektronskim putem dana 22. ožujka 2021. godine, donijelo je

ZAKLJUČAK

o usvajanju Izvješća o radu davatelja usluge
sakupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada za 2020. godinu

Članak 1.

Usvaja se Izvješće o radu davatelja usluge sakupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Baška za 2020. godinu, trgovačkog društva PONIKVE EKO OTOK KRK d.o.o., Vršanska 14, Krk.

Članak 2.

Izvješće iz članka 1. sastavni je dio ovog Zaključka i objavit će se na mrežnim stranicama Općine Baška.

Članak 3.

Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 021-05/21-01/3

URBROJ: 2142-03-01/1-21-29

Baška, 22. ožujka 2021. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednica

Tanja Grlj, v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2179&mjesto=10007&odluka=28
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr