SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 8. Petak, 26. ožujka 2021.
OPĆINA BAŠKA

24.

Temeljem članka 26. stavka 1., članka 34. stavka 1., članka 48. stavka 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18, 32/20) i članka 29. Statuta Općine Baška (“Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 12/13, 31/15, 27/17, 04/18, 06/20, 04/21) Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj elektronskim putem dana 22. ožujka 2021. godine, donijelo je

ODLUKU

o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Baška

Članak 1.

U članku 6. stavku 1. Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Baška („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 37/18, 27/19) točka 1. mijenja se i glasi:

„ 1. održavanje nerazvrstanih cesta – redovito održavanje,“.

Članak 2.

U članku 13. stavku 1. dodaje se nova točka 1. koja glasi:

„1. održavanje nerazvrstanih cesta – izvanredno održavanje,“.

Dosadašnje točke 1. i 2. postaju točke 2. i 3.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osam dana nakon objave u “Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 021-05/21-01/3

URBROJ: 2142-03-01/1-21-24

Baška, 22. ožujka 2021. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednica

Tanja Grlj, v.r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2179&mjesto=10007&odluka=24
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr