SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 8. Petak, 26. ožujka 2021.
OPĆINA BAŠKA

23.

Na temelju članka 35. stavak 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine“ broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), te članka 29. Statuta Općine Baška („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 12/13, 31/15, 27/17, 04/18, 06/20, 04/21), Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj elektronskim putem dana 22. ožujka 2021. godine, donijelo je

ODLUKU

o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja unutar tipa operacije 2.1.1. „Razvoj opće društvene infrastrukture u svrhu podizanja kvalitete života stanovnika LAG-a“

Članak 1.

Ovom Odlukom daje se suglasnost za provedbu ulaganja na području Općine Baška, za projekt „Izgradnja površine za sportske aktivnosti „street workout“ i slobodno vježbanje na otvorenom“.

Članak 2.

Projekt iz članka 1. ove Odluke planira se prijaviti na Natječaj za provedbu tipa operacije 2.1.1. „Razvoj opće društvene infrastrukture u svrhu podizanja kvalitete života stanovnika LAG-a“ LRS LAG-a Kvarnerski otoci (dalje u tekstu: Natječaj).

Članak 3.

U svrhu prijave projekta iz članka 1. ove Odluke na Natječaj iz članka 2. ove Odluke, ujedno se daje suglasnost za prijavu.

Sastavni dio ove Odluke čini prilog ‘’Opis projekta’’ u skladu s Prilogom III. Natječaja, ali isti nije predmet objave.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u “Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 021-05/21-01/3

URBROJ: 2142-03-01/1-21-23

Baška, 22. ožujka 2021. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednica

Tanja Grlj, v.r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2179&mjesto=10007&odluka=23
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr