SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 8. Petak, 26. ožujka 2021.
OPĆINA BAŠKA

21.

Na temelju članka 17. stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/15, 118/18, 31/20, 20/21) i članka 19. Statuta Općine Baška („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 12/13, 31/15, 27/17, 04/18, 06/20, 04/21) Općinsko vijeće Općine Baška na sjednici održanoj elektronskim putem dana 22. ožujka 2021. godine donosi

GODIŠNJI PLAN RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU OPĆINE BAŠKA ZA 2021. GODINU S FINANCIJSKIM UČINCIMA ZA TROGODIŠNJE RAZDOBLJE

Slijedom Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Baška za 2021. godinu, te Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite za period od 2021. do 2024. godine na području Općina Baška, donosi se godišnji plan aktivnosti za 2021. godinu:

Općinsko vijeće donosi:

a. Analizu stanja sustava civilne zaštite za 2021. godinu

b. Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite za 2022. godinu s trogodišnjim financijskim učincima

c. Procjenu rizika za područje općine (revizija).

Općinski načelnik donosi:

a. Plan djelovanja civilne zaštite (revizija)

b. Plan vježbi civilne zaštite za 2021. godinu.

Stožer civilne zaštite:

a. Održava sjednice prema ukazanoj potrebi

b. Nastavak edukacije članova stožera CZ

c. Provodi aktivnosti oko pandemije SARS-CoV-2 virusa.

Dobrovoljno vatrogasno društvo Baška:

a. Provodi obuku djelatnika DVD Baška

b. Djeluje sukladno svom programu rada - obučavanje, vježbe, natjecanja, dežurstva, intervencije, održavanje voznog parka i opreme

c. Provodi aktivnosti oko pandemije SARS-CoV-2 virusa.

Gradsko društvo Crvenog križa Krk:

a. Provodi pripremu, edukaciju i opremanje za djelovanje u kriznim situacijama i drugim izvanrednim stanjima na području Općine

b. Provodi edukaciju djelatnika i volontera društava Crvenog križa

c. Unaprjeđuje razvoj i koordinaciju aktivnosti oko pandemije SARS-CoV-2 virusa.

Povjerenici civilne zaštite:

a. Sudjeluju u edukaciji o sustavu civilne zaštite

b. Sudjeluju u vježbama civilne zaštite.

Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite:

a. Potpisivanje ugovora o međusobnoj suradnji s pravnim osobama navedenim u Odluci o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite

b. Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite dužne su izraditi vlastite Operativne planove civilne zaštite pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite te iste dostaviti Općini.

Edukacije djece u osnovnoj školi i vrtiću na području Općine Baška:

a. Vježba evakuacije.

IZVOD IZ PRORAČUNA O VISINI OSIGURANIH SREDSTAVA ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE U 2021., 2022. I 2023. GODINI

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

KLASA: 021-05/21-01/3

URBROJ: 2142-03-01/1-21-21

Baška, 22. ožujka 2021. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednica:

Tanja Grlj, v.r.

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2179&mjesto=10007&odluka=21
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr