SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 8. Petak, 26. ožujka 2021.
OPĆINA BAŠKA

17.

Na temelju članka 38. stavka 1. točke 2. Zakona o koncesijama („Narodne novine“ broj 69/17 i 107/20) te članaka 29. Statuta Općine Baška („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 12/13, 31/15, 27/17, 04/18, 06/20, 04/21), Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj elektronskim putem dana 22. ožujka 2021. godine, donijelo je

ODLUKU

o poništenju postupka davanja koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Baška

Članak 1.

Poništava se postupak davanja koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Baška.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“ i u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske u skladu sa člankom 38. stavka 4. Zakona o koncesijama („Narodne novine“ broj 69/17 i 107/20).

O b r a z l o ž e n j e:

Dana 20. siječnja 2021. godine Općina Baška objavila je Obavijest o namjeri davanja koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Baška u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske pod brojem 2021/S 01K-0002453.

Dana 22. veljače 2021. godine s početkom u 10,00 sati u prostorijama Općine Baška održano je javno otvaranje ponuda o kojem je sačinjen zapisnik. Na objavljenu Obavijest do isteka roka za dostavu ponuda nije pristigla niti jedna ponuda te se pozivom na članak 38. stavak 1. točku 2. Zakona o koncesijama („Narodne novine“ broj 69/17 i 107/20) postupak davanja koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Baška poništava. Novi postupak davanja koncesija za obavljanje dimnjačarskih poslova može započeti objavom Obavijesti o namjeri davanja koncesije u skladu s člankom 38. stavkom 5. Zakona o koncesijama.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba u roku od 15 dana od dana objave u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske.

Žalba se podnosi u pisanom obliku Davatelju koncesije koji je prosljeđuje Tijelu nadležnom za rješavanje o žalbi sukladno zakonskim odredbama.

KLASA: UP/I-363-02/21-03/1

URBROJ: 2142-03-01/1-21-1

Baška, 22. ožujka 2021. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednica:

Tanja Grlj

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2179&mjesto=10007&odluka=17
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr