SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 7. Subota, 20. ožujka 2021.
GRAD RAB

20.

Na temelju članka 31. stavka 13. i članka 65. stavka 2. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ broj 20/18, 115/18 i 98/19) i članka 22. Statuta Grada Raba („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 4/21), Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj 16. ožujka 2021. godine, donijelo je

ODLUKU

o imenovanju Povjerenstva za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Raba

Članak 1.

Ovom Odlukom imenuje se Povjerenstvo za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za područje Grada Raba (dalje u tekstu: Povjerenstvo).

Povjerenstvo čini pet članova i to: po jedan predstavnik pravne, geodetske i agronomske struke te dva predstavnika Gradskog vijeća Grada Raba.

Članak 2.

U Povjerenstvo se imenuju:

Član/predstavnik pravne struke:

Žic Nada, dipl. iur.

Član/predstavnik geodetske struke:

Marijan Ante, mag. ing. geod. et geoinf.

Član/predstavnik agronomske struke:

Škarić Vladimir, mag. ing. agr.

Član/predstavnik Gradskog vijeća:

Peran Željko, mag. ing. agr.

Član/predstavnik Gradskog vijeća:

Dumičić Željko.

Članak 3.

Članovi Povjerenstva imenuju se na vrijeme od četiri godine, osim članova Gradskog vijeća kojima mandat traje do isteka tekućeg mandata Gradskog vijeća Grada Raba.

Članak 4.

Povjerenstvo predlaže Gradskom vijeću Grada Raba odluku o izboru najpovoljnije ponude za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 023-06/21-01/01

UR. BROJ: 2169-01-02/03-21-15

Rab, 16. ožujka 2021.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik

Željko Peran, mag. ing. agr.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2178&mjesto=51280&odluka=20
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr