SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 7. Subota, 20. ožujka 2021.
GRAD RAB

11.

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15-pročišćeni tekst i 94/17-ispravak pročišćenog teksta), članka 22. Statuta Grada Raba („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 4/21) i članka 11. Odluke o gospodarenju nekretninama u vlasništvu Grada Raba („Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 34/14), Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj 16. ožujka 2021. godine, donijelo je

ODLUKU

o raspisivanju otvorenog natječaja za prodaju zemljišta
u Poslovnoj zoni Mišnjak

I.

Raspisuje se otvoreni natječaj za prodaju zemljišta u Poslovnoj zoni Mišnjak, upisanog u zk.ul. 3064, k.o. Barbat, kako slijedi:

                                   *datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Porez na promet nekretnina nije uračunat u kupoprodajnu cijenu i plaća ga kupac.

II.

Jamčevina u iznosu od 10% od početne cijene nekretnine uplaćuje se na žiro račun Grada Raba.

III.

Najpovoljniji ponuditelj obvezuje se s prodavateljem zaključiti ugovor o kupoprodaji u roku od 15 dana od dana primitka obavijesti o izboru, u protivnom će se smatrati da je odustao od kupovine nekretnine.

Kupac je dužan snositi i troškove izrade elaborata procjene vrijednosti nekretnine i troškove obavijesti o raspisanom natječaju.

IV.

Kupac je dužan cjelokupnu kupoprodajnu cijenu umanjenu za iznos jamčevine platiti u roku od 60 dana o dana zaključivanja kupoprodajnog ugovora.

V.

Grad Rab zadržava pravo da odustane od prodaje u svako doba prije potpisivanja kupoprodajnog ugovora te poništi natječaj bez posebnog obrazloženja ponuditeljima te nije obvezan prihvatiti niti jednu ponudu za kupnju nekretnine u kojem slučaju ne snosi bilo kakvu odgovornost prema ponuditeljima.

VI.

Obavijest o javnom natječaju objavit će se u Novom listu, a cjeloviti tekst natječaja na oglasnoj ploči i web stranici Grada Raba.

VII.

Ponuditelji mogu svoje pisane ponude dostavljati u roku dok god je natječaj otvoren, dakle u roku od jedne godine od kada je objavljena obavijest o natječaju u Novom listu.

Ponude će se otvarati svake druge srijede u mjesecu.

VIII.

Ova Odluka stupa na osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 023-06/21-01/01

URBROJ: 2169-01-02/03-21-6

Rab, 16. ožujka 2021.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik

Željko Peran, mag. ing. agr.

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2178&mjesto=51280&odluka=11
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr